Kuntien kulttuuripalveluiden digitalisoinnin tilanne

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota?

Noin 16 % Lounais-Suomen vastaajakunnista käyttää tai oli kokeillut digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi.

Viime vuosikymmenet ovat olleet tieto- ja viestintäteknologian ja laajemmin digitalisaation nopean kehityksen aikaa. Kehitys ei ole kuitenkaan saavuttanut täysimittaisesti julkista sektoria, vaikka erilaisia palveluja ja toimintamalleja on ollutkin pitkään käytössä eri osa-alueilla kuten koulutuksessa ja opetuksessa. Kyselyssä selvitettiin sitä, miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalvelujen tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota. Noin 16 prosenttia Lounais-Suomen kunnista käytti tai oli kokeillut mediateknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteuttavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi (Kuvio 10.7.1.). Osuus oli koko Manner-Suomen osuuteen (30 %) verrattuna huomattavasti matalampi. Kunnissa, joissa toimintamuodot olivat käytössä (12 %), yleisiä olivat tapahtumien ja konserttien välitys etäyhteydellä (striimaus) sekä qr-koodit tapahtumissa.

Noin 38 prosentissa Lounais-Suomen kunnista digitaaliset toimintamuodot olivat suunnitteilla. Noin 46 prosentissa kunnista digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja ei ollut käytössä eikä suunnitteilla. Nämä kunnat olivat enimmäkseen maaseutumaisia tai taajaan asuttuja kuntia, joissa yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssien määrä oli yksi tai alle yksi henkilötyövuosi. Humanistisen ammattikorkeakoulun (2014) selvityksen mukaan kuntien kulttuuripalvelujen sähköisen tuottamisen suurimpina haasteina koetaan taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Kyselyssä selvitettiin myös tarkemmin striimauksen käyttöä yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa. Kaksi vastaajakuntaa oli hyödyntänyt striimausta yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa ja yhdessä kunnassa striimaus oli mahdollistanut vuorovaikutuksen esiintyjän tai yleisön kanssa. Vuorovaikutteisessa striimauksessa yleisö voi esittää kommentteja tai kysymyksiä esimerkiksi chat-keskustelussa, twiittaamalla tai tekstiviestein.

Kuvio 10.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Lounais-Suomessa