Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla julkaiseman uuden väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut. Väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennusteita laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestökehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena.

7–12 -vuotiaiden ikäluokkaennuste

Alakouluikäisten määrä kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2020 asti, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Yläkouluikäisten määrä laskee ennusteen mukaan vuoteen 2017 asti, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun.

Lounais-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa 42 767 alakouluikäistä lasta (7–12 -vuotiaat). Väestöennusteen mukaan 7–12 -vuotiaiden määrä kasvaa aina vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen kasvu pysähtyy, niin että vuonna 2025 alakouluikäisiä olisi vajaat 700 vähemmän kuin vuonna 2014.  Valtaosa oppilasmäärän vähenemisestä kohdistuu Satakunnan alueelle. (Taulukko 4.5.6.)

13–15 -vuotiaiden ikäluokkaennuste

Väestöennusteen mukaan 13–15 -vuotiaiden määrä Lounais-Suomessa vähenee vielä vuoteen 2016 asti, mutta kääntyy kasvuun jo vuonna 2017 niin, että muutos vuosina 2014–2025 on sekä koko Lounais-Suomessa että molemmissa maakunnissa lievästi positiivinen. (Taulukko 4.5.7.)

Taulukko 4.5.6. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015-2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 4.5.7. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015-2025, vertailu vuoteen 2014