Palvelujen kohdistuminen riskikohteisiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kohdistuvatko valistus- ja neuvontapalvelut riskikohteisiin?

Vuodesta 2010 alkaen pelastustoimessa suoritetun turvallisuusviestinnän tilastointi yhtenäistettiin, jonka johdosta turvallisuusviestinnän eri toteutustavat ja kohderyhmät on voitu aikaisempaa paremmin erottaa toisistaan. Määrällisesti tarkastellen pelastustoimen turvallisuusviestintä kohdistui pääsääntöisesti vuonna 2015 messuihin tai muihin suuriin yleisötapahtumiin. Kuvassa 15.2. on esitelty turvallisuusviestinnän kohdentuminen Varsinais-Suomessa vuonna 2015 ja kuvassa 15.3. turvallisuusviestinnän kohdentyminen Satakunnassa vuonna 2015.

Kuva 15.2. Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin Varsinais-Suomessa vuonna 2015

Kuva 15.3. Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin Satakunnassa vuonna 2015