Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen alueellisessa saavutettavuudessa on tapahtunut viime vuosina?

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus alaluokilla säilyi vuoden 2013 tasolla ja oli vuonna 2015 edelleen melko hyvä. Yläluokilla perusopetuksen alueellinen saavutettavuus sitä vastoin heikkeni, eikä palvelutasotavoitteeseen ylletty.

Lounais-Suomessa perusopetuksen alueellinen saavutettavuus alaluokilla säilyi vuoden 2013 tasolla ja oli vuonna 2015 edelleen melko hyvä. Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus yläluokilla heikkeni sitä vastoin selkeästi, erityisesti Varsinais-Suomessa. Vuonna 2015 keskimäärin 92 prosenttia 7–12 -vuotiaista ja 72 prosenttia 13–15 -vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä perusopetusta antavasta koulusta. Yläluokkien saavutettavuus heikkeni vuoteen 2013 verrattuna yli kolme prosenttiyksikköä ja vuoteen 2011 verrattuna yli kuusi prosenttiyksikköä. Lounais-Suomen yläkoulujen saavutettavuus oli molempina vertailuvuosina selvästi heikompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Taulukko 4.5.9.)

Perusopetuksen saavutettavuuden palvelutavoitteena oli saavutettavuuden säilyminen edellisvuosien tasolla tai että saavutettavuus oli parantunut. Lounais-Suomessa alakoulujen osalta tavoite saavutettiin, mutta yläkoulujen osalta tavoitteeseen ei päästy. Varsinais-Suomessa alakoulujen osalta tavoite saavutettiin ja Satakunnassakin tavoitteesta jäätiin vain hiukan. Yläkoulujen osalta palvelutavoitteesta jäätiin selvästi niin Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassakin. Koulujen määrän väheneminen on alkanut näkyä yläkoulujen saavutettavuuden heikkenemisenä.

Perusopetuksen saavutettavuuden erot Lounais-Suomen kuntien välillä olivat huomattavat. Alaluokkien kohdalla vaihteluväli oli 30 prosentista 100 prosenttiin ja yläluokkien kohdalla 41 prosentista 96 prosenttiin. Lounais-Suomessa oli neljä kuntaa, jossa ei ole kunnan omaa yläastetta, vaan oppilaat käyvät naapurikuntien yläkouluissa. (Kartta 4.8.1.)  ja (Kartta 4.8.2.)

Perusopetuksen saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Lounais-Suomessa 2015

Paras saavutettavuus oli Lounais-Suomen kaupunkimaisissa kunnissa ja heikoin maaseutumaisissa kunnissa kuten oheinen asetelma osoittaa. Alakoulujen saavutettavuus oli kaikissa kuntaryhmissä parempi kuin yläkoulujen missään kuntaryhmässä. (Taulukko 4.5.10.)

Taulukko 4.5.9. Perusopetuksen saavutettavuus (%) maakunnittain 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013

Taulukko 4.5.10. Perusopetuksen saavutettavuus kuntaryhmittäin Lounais-Suomessa 2015

Kartta 4.8.1.Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 saavutettavuus kunnittain 2015

Lähde: Aluehallintovirastot

Kartta 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7-9 koulujen saavutettavuus kunnittain 2015

Lähde: Aluehallintovirastot