Sammandrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Utvärdering gällande grundläggande utbildning

I Fastlandsfinland har den regionala tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande utbildning förbättrats något under perioden 2013-15. För 7-12-åringarnas del är ökningen av dem som bodde inom 5 kilometers radie från närmaste skola 0,9 procentenheter och för 13–15-åringarna 0,5 procentenheter.

I Sydvästra Finland hade tillgängligheten till grundläggande utbildning mellan åren 2013 och 2015 förbättrats med 1,1 procentenheter för 7-12-åringarna. Här låg variationen i tillgänglighet mellan kommunerna mellan 0 och 93 procent, det vill säga att det fanns kommuner där inte en enda svenskspråkig elev i årskurs 1-6 bodde inom en fem kilometers radie från skolan.  För 13–15-åringarna hade tillgängligheten försämrats med 0,7 procentenheter. Också i denna ålderskategori fanns det några kommuner där ingen elev i åldern 13-15 år bodde inom en radie på 5 km från närmaste skola. I kommunen där situationen var bäst bodde 82 procent av 13–15-åringarna inom 5 km från närmaste skola.

I Sydvästra Finland fanns det hösten 2015 13 skolor som gav undervisning i årskurserna 1-6, 3 skolor för årskurserna 7-9 och 5 skolor för årskurs 1-9. I Sydvästra Finland har man sedan senaste utvärdering av basservicen gjordes stängt en skola i Pargas medan en ny enhet öppnats i Åbo.