Sammandrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

I Egentliga Finland var tillgängligheten till såväl gymnasie- som yrkesutbildning år 2015 i stort sett oförändrad jämfört med åren 2011 och 2013. Detta gällde speciellt tillgängligheten till utbildning inom 30 km från hemmet. Jämfört med hela landet var tillgängligheten fortsättningsvis sämre för de svenskspråkiga 16-åringarna än för landets 16-åringar överlag.

66 % av de svenskspråkiga 16-åringarna hade under 10 km och 91 % under 30 km till närmaste gymnasium. I landskapets kommuner med största antalet svenskspråkiga invånare var tillgängligheten till gymnasieutbildning inom 30 km:s avstånd god (98-100 %) med undantag av Pargas (81 %). Skillnaden beror på att Pargas stad är en vidsträckt skärgårdskommun geografiskt sett. I fråga om grundläggande yrkesutbildning hade likaså 66 % av de svenskspråkiga 16-åringarna högst 10 km och 91 % högst 30 km till närmaste utbildningsenhet. Vidare hade 58 % av ungdomarna tillgång till utbildning inom tre utbildningsområden högst 10 km och 80 % högst 30 km från hemmet. Tillgängligheten varierade kommunerna emellan beroende på att yrkesutbildning inom tre utbildningsområden ordnas i Pargas och Åbo. I Kimitoöns kommun finns yrkesutbildning inom ett utbildningsområde.

Inom svenskspråkig utbildning avslutade 3 319 ungdomar i Fastlandsfinland sin grundläggande utbildning, av dem bodde 301 i Egentliga Finland, 47 % var flickor och 53 % pojkar. Av årsklassen tog 87 % emot en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen, vilket var fyra procentenheter lägre än för svenskspråkig utbildning totalt sett. Orsakerna till detta är oklara. Gymnasieutbildningen var fortsättningsvis populär, 63 % av förstahandssökande mottog en studieplats i ett gymnasium mot 37 % i en yrkesutbildning. Flickorna valde i högre grad gymnasiet medan majoriteten av pojkarna föredrog en grundläggande yrkesutbildning, vilket betyder att de könsbundna mönstren inte har jämnats ut sedan föregående utvärdering år 2013.