Käyttövuoropolitiikan seuranta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja painopisteiden toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi 43 % kunnista. Kunnat tekivät seurantaa yleisimmin kävijämääriä seuraamalla ja seuraamalla ketkä vuoroja käyttävät.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista sekä lajille tai ryhmälle sopivien tilojen puute (Kuvio 11.7.1.).

Kuntia pyydettiin ilmoittamaan viisi liikuntapaikkaa missä kysyntä oli suurinta suhteessa tarjontaan. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja -saleista. Kolmantena olivat muut sisäliikuntapaikat ja jäähallit (Kuvio 11.7.2.). Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna tilanne on säilynyt hyvin samanlaisena.  

Kuvio 11.7.1 Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.1 Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.2 Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 11.7.2 Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi vuosina 2010 ja 2015