Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?

Lukiokoulutus oli tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien juttu, vieläkin

Vuonna 2015 Lounais-Suomen peruskoulun päättäneistä poikia oli 51,3 prosenttia ja tyttöjä 48,7 prosenttia. Poikien osuus oli kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna. Sama suuntaus oli näkyvissä myös Manner-Suomessa. Lukiopaikan vastaanottaneista yli 60,8 prosenttia oli tyttöjä, kun heitä ammatillisen koulutuspaikan vastaanottaneista oli vain vajaa 43,9 prosenttia. Poikia lukiopaikan vastaanottaneista oli 39,2 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan vastaanottaneita oli 56,1 prosenttia. Tyttöjen ja poikien välinen suhteellinen ero sekä lukiopaikan että ammatillisen koulutuspaikan vastaanottaneiden kohdalla oli kasvanut. Lukiopaikan vastaanottaneista yhä suurempi osa oli tyttöjä ja ammatillisen koulutuspaikan vastaanottaneiden kohdalla yhä suurempi osa oli poikia. (Taulukko 6.9.1.)

Taulukko 6.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuosina 2013 ja 2015 maakunnittain ja sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)