Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastuslaki (379/2011)

Laki aluehallintovirastoista (896/2009)

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO) https://prontonet.fi

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014-2017

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2013-2016

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäasianministeriön julkaisuja 21/2012

Ratkaisujen Suomi – Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017 sekä tulossuunnitelma 2013. Sisäasiainministeriön julkaisu 50/2012.