Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1998)
Lukiolaki
Suomen perustuslaki
Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden paikkatiedot
Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden määrien muutokset
Opetushallitus. Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen.fi. Tiedot yhteishausta.
Tilastokeskus. Karttaruuduttainen väestöaineisto (31.12.2014)
Tilastokeskus. Väestöennuste (30.10.2015)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2013. Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2:2014
Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011 Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 1:2012
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Ratkaisujen Suomi