Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Perusopetuslaki (628/1998 ja muutos 642/2010)
Suomen perustuslaki (731/1999)
Koulujen määrät 20.9.2015, ennakkotilasto. Tilastokeskus 2015
Kuljetusoppilaiden määrät 2015, ennakkotieto, Tilastokeskus 2015
Majoitusedun saavat oppilaat 2015, ennakkotieto, Tilastokeskus 2015
Peruskoulutilastot vuosilta 2011, 2013 ja 2015. Tilastokeskus
Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat, ennakkotieto. Tilastokeskus 2015
Väestöennuste iän mukaan 2015–2040. Tilastokeskus 30.10.2015
Väestöruutuaineisto (31.12.2014). Tilastokeskus 2015
Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioesitykseksi 2016, Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.8.2015
Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 2015. Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2015. (julkaisematon)