Tietolähteet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Liikuntalaki (390/2015)

Kuntalaki (410/2015)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Hakamäki P., Aalto-Nevalainen P., Saaristo V. & Ståhl T. 2015. Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:18.

Kokko S. & Hämylä R. (toim.). 2015. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.

Lahti R. (toim.). 2014. Mikä maksaa? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan - DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista - Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen taloudellisten esteiden vähentämiseksi. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:2.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010, Pohjois-Suomen aluehallintovi-raston julkaisuja, 2011.

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2007, Valtiovarainministeriön julkaisuja, 23/2008.

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2006, Sisäasiainministeriön julkaisuja, 31/2007.

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalveluiden tilasta 2005, Sisäasiainministeriön julkaisuja, 7/2006.

Nissinen K. & Möttönen V. 2013. Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. VTT Technology 135.

Nissinen K. & Möttönen V. 2013. Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. VTT Technology 2013 136.

Nissinen K. & Möttönen V. 2013. Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. VTT Technology 2013 137.

Seuratoiminnan kehittämistuki. Hakuohje vuodelle 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2015a

Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:8.

Sosiaali- ja terveysministeriö & valtiovarainministeriö. 2016. Sote- ja aluehallintouudistus. http://alueuudistus.fi/etusivu.

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10.

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:3.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta. Aineistoa johtajille. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 2015