Toisen asteen alueellinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Vuonna 2015 lukiokoulutuksen saavutettavuus oli Lounais-Suomessa edelleen melko hyvä 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna ja erittäin hyvä 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna. Lounais-Suomessa 83,5 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 10 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta ja 98,5 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa ei Lounais-Suomessa tapahtunut oleellisia muutoksia. Peruskoulun päättäneistä 75,2 prosenttia asui enintään 10 kilometrin ja 97,7 prosenttia enintään 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. Etäisyyden kasvaessa 30 kilometriin saavutettavuus parani 96,7 prosenttiin.

Vuonna 2015 lukiokoulutukseen hakeminen oli suositumpaa kuin ammatilliseen koulutukseen hakeminen. Lounais-Suomessa vuonna 2015 perusopetuksen päättäneistä 52,3 prosenttia haki samana vuonna ensisijaisesti lukiokoulutukseen ja 46,7 prosenttia ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.

Lukiokoulutus oli edelleen tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien juttu. Tyttöjen ja poikien välinen suhteellinen ero sekä lukiopaikan että ammatillisen koulutuspaikan vastaanottaneiden kohdalla oli kasvanut. Lukiopaikan vastaanottaneista yhä suurempi osa oli tyttöjä ja ammatillisen koulutuspaikan vastaanottaneista yhä suurempi osa oli poikia.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 16–vuotiaiden ikäluokka tulee pienenemään vuoteen 2020 mennessä molemmissa maakunnissa. Oppilaitosverkko tulee supistumaan edelleen, kun koulutuksen järjestäjäverkkoa uudistetaan.