Tiivistelmä

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Voimassa olevassa kirjastolainsäädännössämme kaikki asiakkaat ovat palvelujen käyttäjinä samassa asemassa; aikuiset, lapset ja nuoret tasavertaisina. Tässä arvioinnissa tarkasteltiin kirjastopalvelujen saatavuutta Lounais-Suomessa erityisesti lapsille ja nuorille.

Kirjastoverkosto on harventunut. Toimipisteiden määrä Lounais-Suomessa on vähentynyt yli 17 prosentilla.  Kirjastomatkan pituudella on vaikutusta erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on rajoitetut mahdollisuudet liikkua itse tai käyttää julkisia kulkuvälineitä. Lounais-Suomen alle 16-vuotiailla on matkaa lähimpään kirjastoon keskimäärin enintään 2,6 kilometriä. Yleensä vain taajamissa itsenäinen asiointi kirjastossa on lapselle mahdollista, silloinkin edellyttäen, että matka on turvallinen. Taajamien lapsilla ja nuorilla matkaa kirjastoon on keskimäärin 2 km. Maaseudulla tai kylissä lapsella tai nuorella on matkaa kirjastoon keskimäärin noin 6 km. Vaikka saavutettavuus koko maan keskiarvoon nähden on hyvä, on matka kuitenkin niin pitkä, että kirjastoon menoon tarvitaan vanhempia ja kuljetusta.

Kirjastoautopalvelun avulla on täydennetty kirjastoverkkoa. Nyt kirjastoautopalvelut ovat harventuneet. Kirjastoautopalvelujen lakkauttaminen heikentää yleensä aina palvelujen saatavuutta niiltä, joille itsenäinen asiointi kauemmas on hankalaa tai turvatonta, kuten esimerkiksi lapsilta ja nuorilta.

Kirjastojen aukiolosaatavuus on jonkin verran heikentynyt. Lounais-Suomen yleiset kirjastot noin 5 prosenttia vähemmän auki kuin vuonna 2007. Kirjastojen aukiolosaatavuus muodostuu tavallisista aukiolotunneista (kirjasto avoinna, henkilökunta palvelemassa asiakkaita) ja niiden rinnalle tulleesta omatoimiaukiolosta (kirjasto avoinna, henkilökuntaa ei paikalla). Omatoimipalveluratkaisu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle, ja jos se pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia. Lasten kannalta omatoimiratkaisu ei aina takaa hyvää saatavuutta, koska he tarvitsevat aikuisia enemmän henkilökunnan apua. Se, että kirjastoon pääsee sisälle, ei takaa lapselle hyvää palvelua.

Kirjastopalvelujen ydintä lapselle on houkutteleva ja runsas aineistotarjonta. Lapsi elää hetkessä ja käyttäytyy kirjaston asiakkaana lapsen tavoin. Hän ei varaa haluamaansa aineistoa kuten aikuinen, vaan haluaa lukea heti sen, mitä kaverikin luki ja suositteli.  Hankintojen tulee olla lasten tarpeiden mukaisia ja hankintamäärien sellaisia, että nopealla lapsen tarpeeseen vastaamisella kyetään vaikuttamaan lukuhalun heräämiseen ja säilymiseen. Lounais-Suomen kirjastot panostavat kiitettävästi lapsille hankittavaan aineistoon. Vuonna 2014 kirjastoihin hankittiin 0,8 teosta yhtä lasta kohden. Hankintamäärissä ei kuitenkaan tavoiteta kansainvälistä tavoitetasoa (1 teos / alle 15-vuotias / vuosi).

Voimassa olevassa kirjastolainsäädännössämme kaikki asiakkaat ovat palvelujen käyttäjinä samassa asemassa; aikuiset, lapset ja nuoret tasavertaisina. Tässä arvioinnissa tarkasteltiin kirjastopalvelujen saatavuutta Lounais-Suomessa erityisesti lapsille ja nuorille.

Kirjastoverkosto on harventunut. Toimipisteiden määrä Lounais-Suomessa on vähentynyt yli 17 prosentilla.  Kirjastomatkan pituudella on vaikutusta erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on rajoitetut mahdollisuudet liikkua itse tai käyttää julkisia kulkuvälineitä. Lounais-Suomen alle 16-vuotiailla on matkaa lähimpään kirjastoon keskimäärin enintään 2,6 kilometriä. Yleensä vain taajamissa itsenäinen asiointi kirjastossa on lapselle mahdollista, silloinkin edellyttäen, että matka on turvallinen. Taajamien lapsilla ja nuorilla matkaa kirjastoon on keskimäärin 2 km. Maaseudulla tai kylissä lapsella tai nuorella on matkaa kirjastoon keskimäärin noin 6 km. Vaikka saavutettavuus koko maan keskiarvoon nähden on hyvä, on matka kuitenkin niin pitkä, että kirjastoon menoon tarvitaan vanhempia ja kuljetusta.

Kirjastoautopalvelun avulla on täydennetty kirjastoverkkoa. Nyt kirjastoautopalvelut ovat harventuneet. Kirjastoautopalvelujen lakkauttaminen heikentää yleensä aina palvelujen saatavuutta niiltä, joille itsenäinen asiointi kauemmas on hankalaa tai turvatonta, kuten esimerkiksi lapsilta ja nuorilta.

Kirjastojen aukiolosaatavuus on jonkin verran heikentynyt. Lounais-Suomen yleiset kirjastot noin 5 prosenttia vähemmän auki kuin vuonna 2007. Kirjastojen aukiolosaatavuus muodostuu tavallisista aukiolotunneista (kirjasto avoinna, henkilökunta palvelemassa asiakkaita) ja niiden rinnalle tulleesta omatoimiaukiolosta (kirjasto avoinna, henkilökuntaa ei paikalla). Omatoimipalveluratkaisu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle, ja jos se pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia. Lasten kannalta omatoimiratkaisu ei aina takaa hyvää saatavuutta, koska he tarvitsevat aikuisia enemmän henkilökunnan apua. Se, että kirjastoon pääsee sisälle, ei takaa lapselle hyvää palvelua.

Kirjastopalvelujen ydintä lapselle on houkutteleva ja runsas aineistotarjonta. Lapsi elää hetkessä ja käyttäytyy kirjaston asiakkaana lapsen tavoin. Hän ei varaa haluamaansa aineistoa kuten aikuinen, vaan haluaa lukea heti sen, mitä kaverikin luki ja suositteli.  Hankintojen tulee olla lasten tarpeiden mukaisia ja hankintamäärien sellaisia, että nopealla lapsen tarpeeseen vastaamisella kyetään vaikuttamaan lukuhalun heräämiseen ja säilymiseen. Lounais-Suomen kirjastot panostavat kiitettävästi lapsille hankittavaan aineistoon. Vuonna 2014 kirjastoihin hankittiin 0,8 teosta yhtä lasta kohden. Hankintamäärissä ei kuitenkaan tavoiteta kansainvälistä tavoitetasoa (1 teos / alle 15-vuotias / vuosi).