Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen tavoitteena parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuustilanteissa tai onnettomuuden uhatessa, pelastustoimen tavoitteena on pelastaa ihmiset ja turvata tärkeät toiminnot sekä rajoittaa tehokkaasti onnettomuuden seurauksia. Pelastustoimessa ennalta estävällä työllä pyritään vaikuttamaan ihmisten ja organisaatioiden toimintaan onnettomuuksien vähenemiseksi. Vuoden 2015 peruspalvelujen arvioinnissa tarkastellaan pelastustoimen alalta ennaltaehkäisevän työn valistus- ja neuvontapalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Pelastustoimessa opastus- ja neuvontapalveluista käytettäväksi käsitteeksi on vakiintunut turvallisuusviestintä. Pelastustoimen tulostavoitteeksi on asetettu antaa turvallisuusviestintää 20 %:lle väestöstä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen järjestämä turvallisuusviestintä tavoitti 8 % alueen väestöstä. Satakunnan pelastuslaitoksen vastaava luku oli 21 %. Määrällisesti tarkastellen pelastustoimen turvallisuusviestintä kohdistui pääsääntöisesti vuonna 2015 messuihin tai muihin suuriin yleisötapahtumiin.