Yhteishaku

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?

Lukiokoulutukseen hakeminen oli suositumpaa kuin ammatilliseen koulutukseen hakeminen.

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa tarkasteltiin, kuinka suuri osa yhteishaussa hakeneista otti vastaan opiskelupaikan. Arvioinnin lähteinä käytettiin koulutuksia, joihin haettiin varsinaisessa haussa vuonna 2015. Tiedot haettiin suoraan perusopetuksesta hakeneista sekä aiemmin perusopetuksen päättäneistä hakijoista. Lähteinä käytettiin hakijoiden osalta Opetushallituksen KOULUTA-tilastoraportteja ja Vipunen-tilastopalvelua sekä perusopetuksen päättäneiden osalta Tilastokeskuksen keräämiä tietoja.

Vuonna 2015 peruskoulunsa päätti Lounais-Suomessa 7 461 nuorta. Perusopetuksen päättäneitä oli 234 vähemmän kuin vuonna 2013 ja 804 vähemmän kuin vuonna 2011.

Lounais-Suomessa perusopetuksen vuonna 2015 päättäneistä 52,3 prosenttia (3 899 opiskelijaa) haki samana vuonna ensisijaisesti lukiokoulutukseen ja 46,7 prosenttia (3 483 opiskelijaa) ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen. Yksi prosentti hakijoista ei osallistunut yhteishakuun. Varsinais-Suomessa perusopetuksen päättäneistä ensisijaisesti lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta haki 53,6 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 46,3 prosenttia. Satakunnan vastaavat luvut olivat 49,6 prosenttia ja 47,3 prosenttia. Satakunnassa 3,1 prosenttia perusopetuksen päättäneistä ensisijaisista hakijoista ei osallistunut yhteishakuun. Varsinais-Suomessa vastaava luku oli 0,1 prosenttia. Vuonna 2015 lukiokoulutukseen hakeminen oli selvästi suositumpaa kuin ammatilliseen koulutukseen hakeminen. Vuonna 2013 Lounais-Suomessa perusopetuksen päättäneiden keskuudessa lukiokoulutukseen (3802 ensisijaista hakijaa) tai ammatilliseen koulutukseen (3813 hakijaa) hakeminen suoraan peruskoulusta oli lähes yhtä suosittua.

Vuonna 2015 Lounais-Suomessa suoraan perusopetuksesta lukioon haki 4 029 ensisijaista hakijaa. (Taulukko 6.8.1) Lukuun sisältyvät myös muualta tulleet ensisijaiset hakijat. Vuonna 2013 vastaavia hakijoita oli 3 927 eli 102 hakijaa vähemmän. Suoraan perusopetuksesta hakeneista lukiopaikan vastaanotti 94,2 prosenttia ja muualta hakeneista lukiopaikan vastaanotti 43,1 prosenttia. Lounais-Suomessa lukiopaikan vastaanottaneiden osuus oli korkeampi kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Vuonna 2015 Lounais-Suomessa ammatilliseen koulutukseen haki 5 851 ensisijaista hakijaa, joista 3 483 oli suoraan perusopetuksesta ja 2 368 muualta. Vuonna 2013 ammatilliseen koulutukseen haki 8 806 ensisijaista hakijaa, joista enemmistö eli 4 943 oli muualta kuin suoraan perusopetuksesta tulleita hakijoita. Ammatillisen koulutuksen valintaperusteita muutettiin vuonna 2013 siten, että ammatillisen koulutuksen yhteishaussa suositaan ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevia opiskelijoita. Tästä syystä muualta kuin suoraan perusopetuksesta hakeneiden määrä puolittui vuonna 2015. (Taulukko 6.8.2.)

Ammatillisen koulutuspaikan vastaanotti 92,4 prosenttia suoraan perusopetuksesta tulleista ensisijaisista hakijoista. Varsinais-Suomessa koulutuspaikan vastaanottaneiden osuus oli korkeampi kuin Satakunnassa tai Manner-Suomessa keskimäärin.

Taulukko 6.8.1. Yhteishaussa vuosina 2011, 2013 ja 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet maakunnittain

Taulukko 6.8.2. Yhteishaussa vuosina 2011, ja 2013 ja 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet maakunnittain