6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen.

Länsi- ja Sisä-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 14 200 kuusivuotiasta lasta. Länsi ja Sisä-Suomessa näyttää kuusivuotiaiden osuus laskevan vajaan neljä prosenttia vuoteen 2025. Jo vuoden 2016 jälkeen lukumäärissä näkyy vähittäistä laskua ja vuoden 2020 jälkeen ikäluokan koko laskee alle 14 000.  Maakunnittain on jonkin verran vaihtelua. Eniten kuusivuotiaat tulevat ennusteen mukaan vähenemään Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, noin 6 prosenttia. (Taulukko 2.6.1.)

Kuusivuotiaiden ikäluokan äidinkieli

Vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen kuusivuotiaiden ikäluokasta oli vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan suurin osa suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä oli 9 prosenttia ja muun kielisiä vajaa 4 prosenttia. Ruotsinkieliset lapset keskittyivät perinteisesti rannikkoalueille Pohjanmaan kuntiin. (Taulukko 2.6.2.)

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste maakunnittain vuosina 2014−2025

Tilastokeskus: Väestoennuste 2015-2040, 6-vuotiaiden ikäluokan määrän kehitys, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan alueittain vuonna 2015

Lähde: Tilastokeskus, ennakkotilasto 11/2015