Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus sekä 10 että 30 kilometrin etäisyydellä on pysynyt lähes samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.

Saavutettavuus ei ole yhtä hyvä kuin lukion kohdalla, mikä johtuu luonnollisesti ammatillisen koulutuksen harvemmasta oppilaitosverkosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnista  Pirkanmaa ja Keski-Pohjanmaa saavuttivat 10 kilometrin etäisyydellä verrattuna Manner-Suomen (77,6%) tason. Heikoin ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä oli Etelä-Pohjanmaan (61,8 prosenttia) ja Keski-Suomen (59,3  prosenttia) maakuntien nuorilla. Koko aluehallintoviraston alueella oli saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä noin 7 prosenttia heikompi kuin Manner-Suomessa. (Taulukko 6.6.1.)

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015