Arviointiasetelma

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Valtakunnallisessa arvioinnissa tarkasteltiin lisäksi opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelujen koettua riittävyyttä henkilöstön näkökulmasta. Henkilöstön näkökulmaa ei arvioitu alueellisesti, sillä kyseinen tutkimusotanta oli kokonsa vuoksi liian pieni alueelliseen ja maakunnalliseen tarkasteluun.