Arviointiryhmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointiryhmä

Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Iina Berden, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petra Havu, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Heli Talvitie, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mervi Tiensuu-Nylund, Opetus- ja kulttuuriministeriö