Esiopetukseen osallistumattomat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Esiopetukseen osallistumattomien määrä on hyvin vähäinen.

Osallistumattomien määrää ja syitä pyrittiin kartoittamaan kuntien esiopetuksen vastaaville tehdyllä erillisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi kuitenkin vain osa kunnista, tulokset eivät ole tältä osin kattavia.

Kyselyn mukaan lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuvat esiopetukseen ja osallistumattomien määrä oli vähäinen.