Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen.

Suurin osa esiopetuksesta järjestetään edelleen päiväkotien yhteydessä. Päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistuu hiukan yli 70 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan esiopetukseen hiukan alle 30 prosenttia. Vuoden 2013 jälkeen esiopetuksen oppilasmäärät ovat lisääntyneet sekä päiväkotien yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa että koulujen yhteydessä. Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee jonkin verran maakunnittain.

Päiväkotien esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä on kasvanut erityisesti Pirkanmaalla (28 prosenttia). Samoin koulujen esiopetukseen kuljetettavien määrä on hieman kasvanut toisin kuin Manner-Suomessa, jossa näiden oppilaiden määrä oli vähentynyt. Maakunnittain on tässäkin suhteessa eroja. Tulevaisuudessa kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä.

Esiopetukseen osallistumattomuuden yleisimmät syyt olivat: huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on huoltajien mukana ulkomailla ja huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.

Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä on Manner-Suomessa vajaa 2 000 oppilasta. Heistä esiopetukseen osallistuivat pääsääntöisesti lähes kaikki, vain noin kolme prosenttia ei osallistunut. Vuorohoito ei tuntunut olevan syynä esiopetukseen osallistumattomuuteen.

 

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.

Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua mahdollisimman ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.

Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna.

Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä, sillä kuntiin tulee jatkuvasti uusia, myös eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia kuntalaisia.

Esiopetuksesta kokonaisuutena tulee tehdä tätä arviointia kattavampi selvitys.