Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri
koulutusalalla?

Hieman yli puolella Länsi- ja Sisä-Suomen 16-vuotiaalla oli korkeintaan 10 kilometrin päässä kotoaan tarjolla kolmen eri koulutusalan ammatillista koulutusta. Tilanne on vähän parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Saavutettavuus oli 30 kilometrin etäisyydellä verrattuna lähes sama kuin edellisinä vuosina.

Länsi- ja Sisä-Suomen nuorille oli 10 kilometrin etäisyydellä saavutettavuus kolmen koulutusalan koulutusvalintoihin heikompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta vain Pirkanmaan nuorten osalta toisen asteen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus oli parempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Taulukko 6.7.1.)

 

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015