Koulujen määrä ja koko, oppilaiden määrä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut viime vuosina?

Koulujen määrät

Suomenkielisiä peruskouluja oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2011 yhteensä 627 ja  vuonna 2015 yhteensä enää 534 eli 94 koulua vähemmän. Kouluja on siis lakkautettu tai yhdistetty edelleen merkittävä määrä. (Taulukko 4.5.1.)

Luokat 1–6 käsittävien koulujen määrä väheni 94:llä ja 7–9-vuosiluokkien koulujen määrä väheni 20:llä vuoteen 2011 verrattuna. Luokka-asteet 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 71, mikä on 21 enemmän kuin vuonna 2011. (Taulukko 4.5.2.)

Kolmenkymmenen oppilaan ja sitä pienempiä suomenkielisiä 1–6 luokkien peruskouluja oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella yhteensä 42, mikä on 16 koulua vähemmän kuin vuonna 2011. Yli 30 oppilaan koulut ovat vähentyneet samalla ajanjaksolla 78:lla.  Alle 10 oppilaan kouluja ei ollut vuonna 2015 yhtään.

Luokat 7–9 käsittävistä kouluista 52 prosenttia oli alle 300 oppilaan kouluja ja alle sadan oppilaan luokat 7–9 käsittäviä kouluja oli seitsemän. Yhtenäiskouluista (vuosiluokat 1–9)  45 prosenttia oli alle 300 oppilaan kouluja. Länsi- ja Sisä-Suomessa oli vain yksi alle 50 oppilaan yläkoulu. Muutos näissä suhdeluvuissa oli vähäinen vuosien 2011 ja 2015 välillä. (Taulukko 4.5.3.)

Oppilasmäärät

Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä on kasvanut Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 2,4 prosenttia, mutta vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä on lähes sama kuin vuonna 2013.

Taulukko 4.5.1. Suomenkielisten koulujen määrät ilman erityiskouluja maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 4.5.2. Suomenkieliset 1-6 luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 4.5.3. Suomenkieliset 7–9 luokkien ja 1–9 luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus