Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden kuljetus on kasvanut hieman sekä päivähoidon että koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen osalta.

Esiopetuksen kuljetusoppilaat päivähoidon yhteydessä

Päivähoidon esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä oli lisääntynyt vuodesta 2013 Pirkanmaalla 29 prosenttia. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa näiden oppilaiden määrä oli laskenut. Manner-Suomessa kasvua oli näissä luvuissa keskimäärin noin viisi prosenttia. (Taulukko 2.7.1.)

Esiopetuksen kuljetusoppilaat koulun yhteydessä

Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä kasvoi vuodesta 2013 Etelä-Pohjanmaalla 22 prosenttia, kun taas Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella näiden oppilaiden määrä oli laskenut. Manner-Suomessa oli näissä luvuissa vähennystä vajaa seitsemän prosenttia. (Taulukko 2.7.2.)

Majoitus

Esiopetusoppilaissa ei ole lainkaan majoitusta tarvitsevia oppilaita.

Taulukko 2.7.1. Kuljetusoikeuden piirissä olevat päivähoidon yhteydessä järjestetyn esiopetuksen oppilaat vuonna 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus, Kuljetusedun päivähoidon yhteydessä järjestetyt esiopetuksen saavat oppilaat

Taulukko 2.7.2. Koulun yhteydessä järjestetyn esiopetuksen kuljetusedun saavat oppilaat vuosina 2013 ja 2015 maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, Kuljetusedun koulun yhteydessä järjestetyn esiopetuksen saavat oppilaat