Kulttuuripalvelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kulttuuripalvelujen arvioinnin sisältö

  • Lasten ja nuorten kuuleminen kunnan kulttuuritoimintaa koskevassa päätöksenteossa
  • Lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastus- ja toimintamahdollisuudet koulussa tai sen lähiympäristössä
  • Digitalisaation hyödyntäminen kuntien kulttuuripalvelujen tuottamisessa ja jakelussa
  • Kulttuuripalvelujen taloudelliset resurssit
  • Yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssit
  • Taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa