Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilasmäärät 2013-2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä vuonna 2015

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste maakunnittain vuosina 2014-2015

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan alueittain vuonna 2015

Taulukko 2.7.1. Kuljetusoikeuden piirissä olevan päivähoidon yhteydessä järjestetyn esiopetuksen oppilaat vuonna 2013 ja 2015

Taulukko 2.7.2. Koulun yhteydessä järjestetyn esiopetuksen kuljetusedun saavat oppilaat vuosina 2013 ja 2015 maakunnittain