Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 kilometrin ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.8.1. Yhteishaussa vuonna 2013 ja 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 6.8.2. Yhteishaussa vuonna 2013 ja 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 6.9.1. Opiskelupaikkojen jakautuminen sukupuolen mukaan