Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Taulukko 4.5.1. Suomenkielisten koulujen määrät ilman erityiskouluja maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.2. Suomenkieliset 1-6 luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.3. Suomenkieliset 7-9 luokkien ja 1-9 luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.6.1. Ennuste peruskouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015, 2020 ja 2025, vertailu vuoteen 2015

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista erityisen tuen oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.8.1. Viiden kilometrin säteellä koulusta asuvien suomenkielisten 7-12 -vuotiaiden ja 13-15 -vuotiaiden prosenttiosuuden maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015