Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuvat ja taulukot

Kuvio 10.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Länsi- ja Sisä-Suomessa. 

Kartta 10.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2009.

Kartta 10.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2014.

Kuvio 10.10.1. Taiteen ja kulttuurin soveltaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Länsi- ja Sisä-Suomessa.

 

Taulukko 10.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden käyttökustannusten osuus Länsi- ja Sisä-Suomessa ja koko maassa vuosina 2006–2014.

Taulukko 10.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Länsi- ja Sisä-Suomessa ja koko maassa vuosina 2012 ja 2014.

Taulukko 10.8.3. Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaiset nettokustannukset Länsi- ja Sisä-Suomessa ja koko maassa keskimäärin vuosina 2005–2014.

Taulukko 10.9.1. Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet erikokoisissa kunnissa Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.

Taulukko 10.9.2. Länsi- ja Sisä-Suomen ja Manner-Suomen kuntien arviot yleisessä kulttuuritoiminnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärästä vuonna 2014.

Taulukko 10.9.3. Yleisen kulttuuritoiminnan johtajan tai muun vastuuhenkilön koulutus erikokoisissa kunnissa Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Manner-Suomessa vuonna 2014.