Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kuvio 11.5.1. Virallisesti hyväksyttyjen käyttövuorojen jakoperusteita Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.5.2. Tavat, miten hakijat pääsevät vaikuttamaan käyttövuorojen jakamiseen Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.6.1. Käyttövuorojen jaon liikuntapoliittiset tavoiteet kunnissa AVI-alueilla vuonna 2015

Kuvio 11.6.2. Käyttäjäryhmät, johon käyttövuorojen jakamisen painopisteet kohdistuvat vuonna 2015

Kuvio 11.6.3. Strategiat, joihin liikuntapoliittiset käyttövuorotavoitteet perustuvat Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.7.1. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden seuranta kunnissa AVI-alueilla vuonna 2015

Kuvio 11.7.2. Käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.3. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.8.1. Käyttäjäryhmät, johon käyttömaksupolitiikan painotukset kohdistuvat Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kartta 11.9.1. Ilmaiset liikuntapaikat lapsille ja nuorille tarjoavat kunnat kuntaryhmittäin vuonna 2015

Kuvio 11.9.1. Ilmaiset ja alennetut liikuntapaikat lapsille ja nuorille Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousun huomiointi Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Taulukko 11.10.1. Lasten ja nuorten eniten käyttämien sisäliikuntapaikkojen käyttömaksujen keskiarvot Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa kunnissa vuonna 2015