Kuvat ja taulukot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Taulukot

Taulukko 14.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013–2015.

Taulukko 14.5.2. Kuraattorille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.4. Lääkärille pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.5. Psykologille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.6. Terveydenhoitajalla käynnit lukuvuonna 2014-2015, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.7. Lääkärillä käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.8. Kuraattoripalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion ja ammatillisen oppilaitokset 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.5.9. Psykologipalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion ja ammatillisen oppilaitokset 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 14.6.1. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/ 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2013–2014.

Taulukko 14.6.2. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/ 100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013–2014.

Taulukko 14.6.3. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/ 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013–2014.

Kuviot

Kuvio 14.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa maakunnittain lukuvuonna 2014–2015.

Kuvio 14.6.2. Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa maakunnittain lukuvuonna 2014–2015.

Kuvio 14.6.3. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa maakunnittain lukuvuonna 2013–2014.

Kuvio 14.6.4 Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015.

Kuvio 14.6.5. Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.

Kuvio 14.6.6. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Länsi- ja Sisä-Suomessa lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.