Käyttäjäryhmien liikunnan edistäminen käyttömaksupolitiikalla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunta edistää käyttäjäryhmien liikuntaa käyttömaksupolitiikalla?

Useat lasten ja nuorten käyttämät liikuntapaikat olivat ilmaisia yli puolessa kunnista. Yleisimmin lapsille ja nuorille oli tarjolla kokonaan ilmaisia liikuntapaikkoja maaseutumaisissa kunnissa. Ulkokentät ja koulujen liikuntasalit olivat tavallisimpia ilmaisia liikuntapaikkoja.

Kunnan liikuntapaikat olivat koko Suomessa ilmaisia lapsille ja nuorille 59 prosentissa kuntia (Kartta 11.9.1.) Soveltavan liikunnan ryhmille tarjosi ilmaisia liikuntapaikkoja 45 % kunnista. Aikuiset maksoivat täyden hinnan kahdessa kolmanneksessa kunnista ja kilpaurheilijat noin puolessa kunnista.

Liikuntapaikoittain tarkasteltuna suurin osa liikuntapaikoista oli lapsille ja nuorille ilmaisia Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015. Koulujen salit, yu-kentät ja pallokentät olivat yleisimmin kokonaan ilmaisia. Jäähallien, uimahallien ja jalkapallohallien kohdalla lasten ja nuorten käyttömaksuja oli useissa kunnissa alennettu, jotta oli pystytty edistämään lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. (Kuvio 11.9.1.). Vaikuttaminen lasten ja nuorten harrastusten kustannuksiin on merkittävä keino edistää liikunnan tasa-arvoa ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Noin puolet Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista huomioi harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot ilmaisina lapsille ja nuorille. Lisäksi kunnat alensivat hintoja ja tukivat seurojen käyttövuorojen ostoa (Kuvio 11.9.2.).

Kartta 11.9.1. Ilmaiset liikuntapaikat lapsille ja nuorille tarjoavat kunnat kuntaryhmittäin vuonna 2015

Kuvio 11.9.1. Ilmaiset ja alennetut liikuntapaikat lapsille ja nuorille Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousun huomiointi Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015