Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen käyttövuoropolitiikalla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pyritäänkö liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen?

Käyttömaksupolitiikalla, joka on määritelty liikuntatoimen kehittämisstrategiassa, pyritään vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen. Käyttömaksupolitiikalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) liikunnan edistämiseen.

Liikuntatoimen kehittämisstrategia oli Länsi- ja Sisä-Suomessa 39 % kunnista, mikä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät tähän liki puolella kunnista. Tilanne on parantunut, sillä vuoden 2007 kyselyssä koko maassa vain 34 prosentilla kunnista oli liikuntatoimen kehittämisstrategia ja 11 prosentilla kunnista niissä oli määritelty käyttömaksujen määräytymisperusteet.

Liikuntapaikkojen käyttömaksussa painotettiin Länsi- ja Sisä-Suomessa lasten ja nuorten liikunnan edistämistä 71 prosentissa kunnista ja se on selvästi merkittävin painopiste liikuntapaikkojen käyttömaksuissa. Vuonna 2007 tämä painotus näkyi oli noin joka toisessa kunnassa, joten lasten ja nuorten lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on yleistynyt painopisteenä. Aikuisten liikunnan painottaminen käyttömaksuissa on vastaavasti vähentynyt (Kuvio 11.8.1.).

Kuvio 11.8.1. Käyttäjäryhmät, johon käyttömaksupolitiikan painotukset kohdistuvat Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa vuonna 2015