Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella lukioiden saavutettavuus 16-vuotiaille on pääsääntöisesti hyvä, mutta se on hieman alempi kuin vuonna 2013.

Alueella on 10 kilometrin etäisyydellä saavutettavuus 81,8 prosenttia, mikä on hieman heikompi kun Manner-Suomessa keskimäärin. Sen sijaan 30 kilometrin etäisyydellä saavutettavuus oli 99,1 prosenttia, mikä on hieman parempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Pirkanmaalla saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä oli paras 89 prosenttia ja heikoin Keski-Suomessa, jossa saavutettavuus oli laskenut noin 72 prosenttiin. (Taulukko 6.5.1.)

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 kilometrin ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015