Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Käyttövuoropolitiikan muutoksia oli tulossa vain noin 10 prosenttiin Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Käyttömaksujen arvioitiin pysyvän ennallaan lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä.

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikkaan arvioi tulevan muutoksia noin 10 % Länsi- ja Sisä-Suomen kunnista. Kunnat suunnittelivat laativansa uusia jakoperusteita tai oli tulossa jokin muu muutos. Koko maassa noin viidennes kunnista arvioi tulevan muutoksia.

Organisoitumattomat liikuntaryhmät, uudet liikuntalajit, väestön ikärakenteen muutos ja kunta- ja palvelurakenneuudistus olivat tärkeimpiä kuntien esittämistä toimintaympäristömuutoksista, jotka vaikuttavat käyttövuoropolitiikkaan.

Yli puolella kunnista arvioi, ettei ole tarvetta nostaa liikuntapaikkojen käyttömaksuja. Ne kunnat, joilla oli muutostarpeita, ilmoittivat tärkeimmäksi syyksi kuntatalouden ja liikuntapaikkojen tuottotavoitteiden nostamisen. Käyttömaksujen arvioitiin pysyvän lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä nykyisen suuruisena lähes kaikissa alueen kunnissa.

Arvioinnissa selvitettiin kunnassa eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten uimahalli, kuntosali, liikuntasali ja jäähalli, aikuisten, lasten ja nuorten sekä eläkeläisten käyttömaksuja. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 m2 on iso sali ja alle 200 m2 on pieni sali. Uimahallin ja kuntosalin hintana oli kertamaksu, mutta liikuntasaleissa ja jäähalleissa kysyttiin yhdistyksen maksamaa tuntihintaa. Käyttömaksuissa oli maakuntakohtaisia eroja. Suurimmat erot olivat jäähallien osalta, mutta myös liikuntasalien kohdalla käyttömaksuissa oli selviä eroja. (Taulukko 11.10.1.). Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käyttömaksuissa ei ole Länsi- ja Sisä-Suomessa tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2007 peruspalvelujen arvioinnin tuloksiin verrattuna.

Taulukko 11.10.1. Lasten ja nuorten eniten käyttämien sisäliikuntapaikkojen käyttömaksujen keskiarvot Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa kunnissa vuonna 2015