Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia. Esiopetusta saavissa on kuitenkin mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita, joten todellinen esiopetusta saaneiden kuusivuotiaiden prosenttiosuus jää hieman edellä mainittua lukua alemmaksi.

Esiopetuksen oppilaiden määrä oli Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2013 yhteensä 13954 (Taulukko 2.5.1.). Oppilaiden määrä kasvoi noin 700 vuoteen 2015. Eniten kasvua oli Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla määrä oli pysynyt lähes ennallaan.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja. Kasvava osa esiopetuksesta järjestettiinkin vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä. Länsi- ja Sisä-Suomessa kuitenkin myös koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilaiden kasvoi hieman, vaikka koko maassa määrä oli laskeva. (Taulukko 2.5.1.)

Esiopetuksen järjestämistapa vaihtelee maakuntien välillä huomattavasti. Vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen esiopetuksesta 71 prosenttia oli päivähoidon yhteydessä järjestettyä ja 29 prosenttia koulun yhteydessä järjestettyä. Päivähoidon yhteydessä järjestettävän esiopetuksen osuus oli korkein Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, yli 80 prosenttia. Koulun yhteydessä esiopetusta järjestettiin eniten Etelä-Pohjanmaalla (39 prosenttia). (Taulukko 2.5.2.)

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilasmäärät 2013-2015

Lähde: Tilastokeskus, Esi- ja perusopetus 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä vuonna 2015

Lähde: Tilastokeskus, 2015