Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oppivelvollisten (7–15-vuotiaat)  määrä kasvaa hieman vuosien 2015-20125 välillä.  Maakuntakohtaiset erot ovat merkittäviä. Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kasvua on eniten, Etelä-Pohjanmaalla vähiten. (Taulukko 4.6.1.)

Taulukon 4.6.1. mukaan 7–12-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä vain 0,3 prosentilla. Kasvua tapahtuu eniten Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. 13–15-ikäluokkien määrä nousee vuoteen 2025 mennessä  noin 11 prosentilla. Pirkanmaalla kasvua on yli 16 prosenttia, kun taas Etelä-Pohjanmaalla kasvua on vain alle viisi prosenttia.

Taulukko 4.6.1. Ennuste peruskouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015, 2020 ja 2025, vertailu vuoteen 2015

Lähde: Tilastokeskus