Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen alueellisessa saavutettavuudessa on tapahtunut viime vuosina?

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus oli keskimäärin hyvä. Kuntien välillä esiintyi merkittäviä eroja. Perusopetuksen saavutettavuus ei ole Länsi- ja Sisä-Suomessa yhtä hyvä kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus oli vuoteen 2013 verrattuna laskenut hieman. Muutokset ovat olleet yhden prosenttiyksikön suuruisia muissa maakunnissa kuin Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla oli saavutettavuus 7–12-vuotiaiden kohdalla laskenut jopa 17 prosentilla. Tähän tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, johtuen laskentatavan erilaisuudesta ruotsinkielisten kuntien kohdalla. Etelä-Pohjanmaalla oli edelleen maakuntien matalin saavutettavuus 13-15 vuotiaiden kohdalla. (Taulukko 4.8.1)

Taulukko 4.8.1. Viiden kilometrin säteellä koulusta asuvien suomenkielisten 7–12 -vuotiaiden ja 13–15 -vuotiaiden prosenttiosuudet maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus