Sammandrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering gällande grundläggande utbildning

I Västra och Inre Finland har den regionala tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande utbildning i stort sett bibehållits under perioden 2013-15. För 7-12-åringarnas del är ökningen av dem som bodde inom 5 kilometers radie från närmaste skola 0,9 procentenheter. För 13–15-åringarna har tillgängligheten försämrats med en halv procentenhet

I Västra och Inre Finland fanns det hösten 2015 86 skolor som gav undervisning i årskurserna 1-6, 11 skolor för årskurserna 7-9 och 3 skolor för årskurs 1-9. I Västra och Inre Finland har man sedan senaste utvärdering av basservicen gjordes stängt en skola i Kronoby.