Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli peruskoulun 2013 päättäneistä yli puolet poikia.

Lukiokoulutus on tyttöjen väylä ja ammatillinen peruskoulutus poikien väylä edelleen.

Lukiopaikan vastaanottaneista 37,5 prosenttia oli poikia ja 62,5 prosenttia tyttöjä.

Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneista poikien osuus oli 58 prosenttia ja tyttöjen osuus 42 prosenttia. Luvut eivät poikkea merkittävästi Manner-Suomen keskimääräisistä luvuista. Verrattaessa niitä aikaisempien vuosien tilanteeseen on tyttöjen osuus lukion osalta hieman kasvanut ja ammatillisen koulutuksen osalta poikien osuus on kasvanut 52 prosentista 58 prosenttiin. (Taulukko 6.9.1.)

Taulukko 6.9.1. Opiskelupaikkojen jakaantuminen sukupuolen mukaan