Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet?

Käyttövuoropolitiikan keskeisimmät tavoitteet ja painopisteet kunnissa olivat lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä ja ne perustuivat joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategiaan.

Käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite koko maassa oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja toiseksi tärkein oli käyttäjien tasa-arvon ja tasapuolisuuden huomioon ottaminen (Kuvio 11.6.1.). Näiden tavoitteiden painotus oli lisääntynyt vuodesta 2010. Muiden tavoitteiden osalta muutokset olivat vähäisiä.

Myös käyttövuorojen jakamisessa tärkein painopiste Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen (65 % kunnista). Kunnista 22 % ilmoitti, että heillä ei ole eri käyttäjäryhmiä koskevia painotuksia (Kuvio 11.6.2.). Kunnista vain harva painotti soveltavaa liikuntaa, aikuisliikuntaa tai huippu-urheilua.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet perustuivat kunnissa joko kunta-, terveysliikunta tai hyvinvointi- ja liikuntastrategiaan. Yleisimmin tavoitteet ja painopiteet oli määritelty terveysliikunta- ja hyvinvointistrategiassa tai liikuntastrategiassa (Kaavio 11.6.3.).

Kuvio 11.6.1. Käyttövuorojen jaon liikuntapoliittiset tavoiteet kunnissa AVI-alueilla vuonna 2015

Kuvio 11.6.3. Strategiat, joihin liikuntapoliittiset käyttövuorotavoitteet perustuvat Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.6.2. Käyttäjäryhmät, johon käyttövuorojen jakamisen painopisteet kohdistuvat vuonna 2015