Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus on keskimäärin hyvä, vaikka saavutettavuus on hieman laskenut. Tilanne ei ole juurikaan huonontunut kouluverkon harvenemisesta huolimatta. Perusopetuksen saavutettavuus ei ole Länsi- ja Sisä-Suomessa yhtä hyvä kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oppivelvollisten (7–15 -ikäluokat) määrä kasvaa vuoteen 2025 vain hieman. Maakuntakohtaiset erot ovat merkittäviä. Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kasvua on eniten, Etelä-Pohjanmaalla vähiten.

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut hieman vuodesta 2013 lähinnä 1-6 luokkien osalta. Sen sijaan koulujen yhteismäärä on laskenut vuoteen 2011 yhteensä 94 koululla. Kouluja on siis lakkautettu tai yhdistetty merkittävä määrä. Sen sijaan vuosiluokkien 1-9 ns. yhtenäiskouluja on tullut samana aikana 21 lisää.

Kuljetettavien oppilaiden määrä on laskenut 1 432 oppilaalla vuosien 2013 ja 2015 välillä. Kuljetettavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista on laskenut samalla aikavälillä 1,5 prosenttiyksiköllä ollen vuonna 2015 24,4 prosenttia. 

Majoitusedun saavia perusopetuksen oppilaita oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vuonna 2015 yhteensä 7 oppilasta, missä on vähennystä 66 oppilasta vuoteen 2013 verrattuna. Majoitetut oppilaat olivat kaikki Pohjanmaalta.