Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Ammatillisen saavutettavuus on säilynyt edellisvuosien tasolla. Lukiokoulutuksen saavutettavuus on hieman laskenut. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella lukiokoulutusta oli tarjolla 10 kilometrin etäisyydellä 82 prosentille perusopetuksen hakuvuonna päättäneille, ammatillista koulutusta oli tarjolla 10 kilometrin etäisyydellä noin 71 prosentille koulun päättäneistä. Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnista Pirkanmaa ja Keski-Pohjanmaa saavuttivat 10 kilometrin etäisyydellä verrattuna Manner-Suomen tason.

Länsi- ja Sisä-Suomen nuorille oli 10 kilometrin etäisyydellä saavutettavuus kolmen koulutusalan koulutusvalintoihin 60 prosentin tasolla, mikä on heikompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta vain Pirkanmaan nuorten osalta toisen asteen ammatillisen koulutuksen saavutettavuus oli parempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta hakeneita määrä oli vuonna 2015 noin 1 000 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2013. Ammatilliseen koulutukseen oli hakenut aiemmin perusopetuksen suorittaneita nuoria vähemmän kuin edellisinä vuosina ja heistä opiskelupaikan vastaanotti vain hieman yli puolet. Suurin osa lukion aloittavista opiskelijoista tuli suoraan perusopetuksesta ja heidän määrä oli lähes sama kuin vuonna 2013. Suoraan perusopetuksen jälkeen koulutukseen hakeutuvista tuli valituksi suurin osa, lukion kohdalla suhteellisesti ottaen edelleen kuitenkin hieman suurempi osa kuin ammatillisessa koulutuksessa vaikka ammatillisen koulutuksen osalta opiskelupaikan vastaanottaneiden osuus on suurempi kuin vuonna 2013.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella peruskoulun vuonna 2015 päättäneistä oli yli puolet poikia. Lukiokoulutus on edelleen tyttöjen väylä ja ammatillinen peruskoulutus poikien väylä. Lukiopaikan vastaanottaneista 37,5 prosenttia oli poikia ja 62,5 prosenttia tyttöjä. Ammatilliseen koulutukseen meni tasaisemmin tyttöjä ja poikia.