Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Peruspalvelujen arviointi kohdentui vuonna 2015 kunnallisen nuorisotyön saatavuuteen. Arvioinnin lähtökohtana olivat nuorisolain määritelmät siitä, mitä kuntien nuorisotyöhön ja –politiikkaan kuuluu. Arviointi jakautui kolmeen osaan: Nuorisotyön palvelujen saatavuus kunnissa, nuorisotyön talous-, henkilöstö- ja tilaresurssit sekä nuorisotyön palvelujen arviointitapojen tarkoituksenmukaisuus.

Peruspalvelujen valtakunnallisessa arvioinnissa todettiin, että pienillä, alle 10000 asukkaan kunnilla resurssit suhteessa kunnassa asuviin nuoriin vaihtelivat varsin paljon alkaen siitä, ettei resursseja ole käytännössä juuri lainkaan. Voidaan todeta, että nuoret ovat eriarvioisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa asuvat. Pienten kuntien ehdotetaan lisäävän yhteistyötä palvelutarjonnan laajentamiseksi. Länsi- ja Sisä-Suomessa tilanne nuorisotyön osalta on pääosin vastaava kuin koko maassa. Nuoristotoimen palveluita on keskimäärin hivenen heikommin saatavilla verrattuna maan keskiarvoon. Nuorisotoimen käyttömenot olivat alueen maakunnista vuonna 2014 suurimmat Keski-Pohjanmaalla ja pienimmät Pohjanmaalla. Nuorisotiloja on 2010-luvun aikana otettu käyttöön muissa maakunnissa lisää, mutta Pirkanmaalla niiden määrää on vähennetty lähes 50 % alueen kunnista. Kuntakohtaisia tilastoja voi tarkastella osoitteessa www.nuorisotilastot.fi.

Kunnat arvioivat omia palvelujaan hyvin eri tavoin. Kokoavasti voidaan todeta, että arviointitapoja tulee kehittää ja systematisoida. Nuorten panosta arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä tulee lisätä.