Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kirjastoverkosto on harventunut. Vuoden 2007 jälkeen lakkautuskohtalon on kokenut 30 kirjaston toimipaikkaa ja seitsemän kirjastoautoa. Kirjastomatkat ovat verkoston harventumisen takia osalla väestöstä pidentyneet. Kuitenkin saatavuus on pääosin lasten ja nuorten kannalta hyvällä tasolla.

Pohjanmaalla kirjastopalvelut ovat varsinkin taajamissa asuville lapsille ja nuorille hyvin saatavilla, lyhimmän matkan päässä. Pisimmät kirjastomatkat on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lapsilla ja nuorilla, mutta Etelä-Pohjanmaalla kirjastoauto tuo palvelut lähemmäs. Kuntien väliset erot ovat huomattavat. Lapsirikkaan rannikon taajamanuorelle ja Sisä-Suomen ikääntyvän kunnan maaseudun lapselle palvelujen saatavuus ja tarjonta on erilainen.

Kirjastoautopalvelujen lakkauttaminen heikentää yleensä aina palvelujen saatavuutta lapsilta ja nuorilta. Heille itsenäinen asiointi kauemmas on hankalaa tai turvatonta ja he ovat kirjastoautojen ahkerimpia käyttäjiä. Kirjastoauto on lasten lukutaidon ja –harrastuneisuuden kannalta tärkeä tuki toimivalle koululle ja sitä korvaavien palvelujen tuottaminen on vaikeaa. 

Kirjastojen aukioloaikoja on supistettu kaikissa alueen maakunnissa Pirkanmaata lukuun ottamatta ja enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Tilannetta on pyritty korjaamaan ja kompensoimaan omatoimikirjastopalvelua kehittämällä. Omatoimipalveluratkaisu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle ja jos se pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia. Lasten kannalta omatoimiratkaisu voi myös merkitä heikennystä. Lapset tarvitsevat aikuisia enemmän henkilökunnan apua. Hyvälaatuista kirjastopalvelua ja palvelujen saatavuutta ei lapselle takaa pelkkä sisäänpääsy.

Kirjastopalvelujen ydintä lapselle on houkutteleva ja runsas tarjonta. Kirjastot järjestävät erilaisia tapahtumia, joista suurehko osa on suunnattu lapsille ja nuorille. Tapahtumatuotanto on runsasta etenkin Pohjanmaan maakunnissa, vähäisempää Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Aineistotarjonnan tulisi olla kysyntää vastaavaa. Lasten aineistojen lainauksen osuus kaikista lainoista on noussut koko Länsi- ja Sisä-Suomessa. Esimerkiksi Pohjanmaalla lasten aineistojen hankinnan osuus on 35 %, mutta lasten lainaamien aineistojen osuus on 49 %. Kirjastot panostavat kiitettävästi lapsille hankittavaan aineistoon. Hankintamäärissä ei kuitenkaan tavoiteta kansainvälistä tavoitetasoa (1 kirja / alle 15-vuotias / vuosi).  Koko maassa hankittiin 0,7 uutta kirjaa yhtä lasta kohden. Lähimmäksi tavoitetta päästään Pohjanmaalla (0,9).