Utvärderingsuppdrag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering av tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet