Yhteishaku

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on perusopetuksen päättäneitä lähes 900 vähemmän kuin vuonna 2013. 

Ammatilliseen koulutukseen oli vähemmän hakijoita kuin lukiokoulutukseen kun vielä vuonna 2013 lukioon hakeneita oli enemmän.

Lukiokoulutuksen paikan vastaanotti noin 93 prosenttia suoraan perusopetuksesta hakeneista ja 51 prosenttia muualta hakeneista. Ammatillisen opiskelupaikan vastaanotti 91 prosenttia suoraan perusopetuksesta hakeneista. Aiemmin peruskoulun suorittaneita ammatilliseen koulutukseen hakeneita oli noin 1 650 nuorta vähemmän kuin suoraan peruskoulusta hakeneita ja paikan vastaanotti heistä vähän yli puolet. Muualta hakeneiden osalta paikan vastaanottaneiden osuus on kasvanut sekä lukioiden että ammatillisen koulutuksen osalta. Muualta hakeneiden määrä ammatilliseen koulutukseen on laskenut vuoteen 2013 verrattuna ja lukion osalta hieman noussut. (Taulukko 6.8.1. ja Taulukko 6.8.2.)

Opiskelupaikan vastaanottaneiden osuudet ovat Länsi- ja Sisä-Suomen alueella samalla tasolla kuin Manner-Suomessa.

Taulukko 6.8.1. Yhteishaussa vuonna 2013 ja 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueella maakunnittain

Taulukko 6.8.2. Yhteishaussa vuonna 2013 ja 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueella maakunnittain