Yleistä arvioinnista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen arvioinnin arviointikohteet

Hyvinvoiva yhteiskunta

 • Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa
 • Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset
  hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Käyttömaksuja käyttövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasaarvoiseen saavutettavuuteen
 • Kunnallisen nuorisotyön saatavuus
 • Kirjastopalvelut

Tasa-arvoinen yhteiskunta

 • Esiopetuksen toimeenpano
 • Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus
 • Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus
 • Opettajien lomautukset
 • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus

Turvallinen yhteiskunta

 • Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ
 • Pelastustoimen nopean avun saanti