Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Johtopäätökset

  • PSAVI –alueen kunnista virallisesti hyväksytyt käyttövuorojen jakoperusteet oli laatinut 58% kunnista. Jakoperusteet oli hyväksynyt useimmiten liikunta-asioista vastaava lautakunta.
  • Kuntien käyttövuoropolitiikan perusteet vahvistettiin joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategioissa. Käyttövuorojen jaossa tärkeimmät tavoitteet olivat lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen.
  • Keskeisimpiä ongelmia käyttövuorojen jaossa ovat eri liikuntamuodoille sopivien tilojen puute sekä vuorojen riittämättömyys. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan on liikuntahalleista ja liikuntasaleista sekä jäähalleista.
  • PSAVI-alueen kunnista 39 %:lla oli laadittu liikuntatoimen kehittämisstrategia. Käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät tähän lähes kaikilla kunnista. Painopisteenä liikuntapaikkojen käyttömaksuissa oli lasten ja nuorten liikunnallisen toiminnan edistäminen 78 %:ssa kunnista. Lapsille ja nuorille liikuntapaikkojen käyttäminen oli maksutonta 54 %:lla kunnista.
  • Kunnista lähes puolet huomioi harrastekustannusten nousun maksupolitiikassaan pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille.
  • Kunnallisten liikuntapaikkojen käyttömaksut ovat nousseet hyvin vähän vuodesta 2007. Nousua on tapahtunut uimahallien kertamaksuissa.

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on laadittava virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet, jotka perustuvat liikuntatoimea ohjaavan strategian tavoitteisiin ja painopisteisiin ja koskevat kaikkia kunnallisia liikuntapaikkoja.
  • Kuntien on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannusten nousu virallisesti hyväksytyssä käyttömaksupolitiikassa.
  • Kuntien on seurattava käyttövuoro- ja maksupolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurannan tulokset tulee ottaa huomioon tehtäessä muutoksia käyttövuorojen jakoperusteisiin ja maksuihin.